03/2019
Ph.D. Noboru OSAWA
Takumi TAKAHASHI
M.E. Takahiro IDE
Keisuke INAGAKI
Hiroyuki TORII
Ling XINYUE
03/2018
M.E. Hiroki ITO
Naoki SAKAI
B.E. Syoma ITO
03/2017
M.E. Gouki IDA
Masashi KAWAHARA
Genki TERAMOTO
Makoto NISHIKORI
B.E. Fuya ITO
03/2016
M.E. Gento MATSUSHITA
Jyunya MUNETA
Cai XIN
Bijaya Ram SHRESTHA
B.E. Kazuki OHARA
Ryota MATSUURA
Kazuaki YAMABE
03/2015
M.E. Takuya ISHIHARA
Takuya ENDO
Yusuke KUKI
Hideyuki KUSANO
Teppei KOGURE
Ken KOBAYASHI
Shin-ya MIYAZAKI
B.E. Makoto MIZUKAMI
12/2014
Ph.D. Duong Quang Thang
03/2014
M.E. Tatsuki OKUYAMA
Hiroki NAGANO
Yuitiro NOGAWA
Takuya MISHIMA
Ken-ichi YASUI
Maiti SOURABH
03/2013
M.E. Akihiro OGAWA
Yasuhiro KITAMURA
Hyo GEN
Yusuke TSUKAMOTO
Naoki HAYATA
Hiroki MATOBA
B.E. Naoya IKESHITA
Takayuki MIYOSHI
Ryota AKAI
03/2012
Ph.D. Yoshihisa KONDO
M.E. Kodai SHIMAMOTO
Naoyuki TAKADA
B.E. Yusuke ENDO
08/2011
Ph.D. Hironobu Hatamoto
03/2011
Ph.D. Masayuki HANAOKA
M.E. Tomomi AOKI
Manami Onoue
Satoshi HIRAI
Yasuhiro BABA
B.E. Haruma NISHIJIMA
Enkhbolor Byambakhising
03/2010
M.E. Masaomi KAWASHITA
Kenji KAWAMOTO
Atsushi TAKEBAYASHI
Satoshi NAGAOKA
Youtoku NOBEYAMA
Masatoshi MIZOBUCHI
03/2009
M.E Masataka ARAKI
Hokuto ITO
Ryunosuke KAWAKITA
Yuichi GOUDA
Tatsuya SATO
03/2008
M.E. Yusuke OTSUBO
Toshiaki OHNISHI
Akihiko OKADA
Haruka OBATA
Shunta SAKAMOTO
B.E. Kazuyuki ASADA
Shin-ichi WATANABE
Tetsuei WADA
03/2007
Ph.D. Kazunari YOKOMAKURA
Masayuki HASHIMOTO
M.E. Nobuyuki ASAHARA
Takashi TAMURA
Akira NISHITANI
Keigo MASHIMA
Kieu Khanh Phuc
08/2006
Ph.D. Shinsuke IBI
03/2006
Ph.D. Toshiyuki NAKANISHI
Hidehiro MATSUOKA
M.E. Shozo OKASAKA
Takatoshi TANIO
Takashi BABA
Toma WATANABE
B.E. Naoki IZUMITA
Kanako TOKUMITSU
03/2005
Ph.D. Jaewan Kim
M.E. Koji KADOOKA
Isao KAWACHI
Tomoko SAKAI
Naoya SATO
Akihiko SHIOTSUKI
Jun NAKAGAWA
Atsushi MATSUMORI
Apichat Apichonkit
Domonget Sylvestre